một khu vườn có diện tích 240m2 người ta dành 65%dt để trồng hoa và caayy cảnh 25% dt để đào ao phần còn lại là để lm lối đi diện tích lối đi trg khu

Photo of author

By Athena

một khu vườn có diện tích 240m2 người ta dành 65%dt để trồng hoa và caayy cảnh 25% dt để đào ao phần còn lại là để lm lối đi diện tích lối đi trg khu vườn là
Leave a Comment