một khu vườn có diện tích 240m2 người ta dành 65%dt để trồng hoa và caayy cảnh 25% dt để đào ao phần còn lại là để lm lối đi diện tích lối đi trg khu

By Athena

một khu vườn có diện tích 240m2 người ta dành 65%dt để trồng hoa và caayy cảnh 25% dt để đào ao phần còn lại là để lm lối đi diện tích lối đi trg khu vườn là

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận