Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 70m và tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng 3/4. Tính diện tích mảnh đất này

Photo of author

By Sadie

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 70m và tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng 3/4. Tính diện tích mảnh đất này

0 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 70m và tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng 3/4. Tính diện tích mảnh đất này”

 1. Nửa chu vi là :

  70 : 2 = 35 ( m )

  Vẽ sơ đồ 

  Cạnh thứ nhất : 3 phần

  Cạnh thứ hai : 4 phần

  Cạnh thứ nhất là :

  35 : ( 3 + 4 ) × 3 = 15 ( m )

  Cạnh thứ hai là :

  35 – 15 = 20 ( m )

  Diện tích mảnh đất này là :

  15 × 20 = 300 ( m² )

                Đáp số : 300 m²

 2. Chiều dài là : 

      (70:2) : 7 x 4 = 20 ( m ) 

  Chiều rộng là : 

      (70:2) : 7 x 3 = 15 ( m )

  Diện tích là : 

       20 x 15 = 300 ( m ² )

              Đ/S : 300 m²

Viết một bình luận