Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 42m. Chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích mảnh vườn đó?

Photo of author

By Athena

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 42m. Chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích mảnh vườn đó?
Leave a Comment