Một người đi xe đạp xuống 1 cái dốc dài 120m hết 30s.Khi hết dốc, xe lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 60m trong 24s rồi dừng lại.Tính Vtb của xe

Photo of author

By Skylar

Một người đi xe đạp xuống 1 cái dốc dài 120m hết 30s.Khi hết dốc, xe lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 60m trong 24s rồi dừng lại.Tính Vtb của xe trên quãng đường dốc, trên quãng đường nằm ngang và trên cả 2 quãng đường.

0 bình luận về “Một người đi xe đạp xuống 1 cái dốc dài 120m hết 30s.Khi hết dốc, xe lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 60m trong 24s rồi dừng lại.Tính Vtb của xe”

 1. Áp dụng công thức tính vận tốc trung bình: $v = \frac{s}{t}$

  Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường xuống dốc là: 120/30 = 4m/s

  Vận tốc trung bình của xe  trên quãng đường nằm ngang là: 60/24 = 2,5m/s

  Vận tốc trung bình của xe trên cả hai quãng đường: (120 + 60)/54 = 3,3 m/s

   

 2. Đáp án: BÊN DƯỚI

   

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:

  s1=120m

  t1=30s

  s2=60m

  t2=24s

  _______________

  VTB d,n,c2=?

   

  Lời giải:

  Ta có:

  Vtb (dốc): 120:30 = 4m/s

  Vtb (ngang) : 60:24 = 2,5m/s

  Vtb (cả 2) : (120 + 60):54 = 3,3 m/s

Viết một bình luận