12 . Trống đồng Ngọc Lũ là một trong những chiếc trống đồng cổ hiện được lưu trữ tại bảo tàng lịch sử việt nam trống đồng nặng 86kg, cao 63 cm mặt trố

By Josephine

12 . Trống đồng Ngọc Lũ là một trong những chiếc trống đồng cổ hiện được lưu trữ tại bảo tàng lịch sử việt nam
trống đồng nặng 86kg, cao 63 cm
mặt trống đồng có đường kính 79 cm
tính diện tích một mặt của một chiếc trống đồng Ngọc Lũ
Viết một bình luận