12 . Trống đồng Ngọc Lũ là một trong những chiếc trống đồng cổ hiện được lưu trữ tại bảo tàng lịch sử việt nam trống đồng nặng 86kg, cao 63 cm mặt trố

Photo of author

By Josephine

12 . Trống đồng Ngọc Lũ là một trong những chiếc trống đồng cổ hiện được lưu trữ tại bảo tàng lịch sử việt nam
trống đồng nặng 86kg, cao 63 cm
mặt trống đồng có đường kính 79 cm
tính diện tích một mặt của một chiếc trống đồng Ngọc Lũ

0 bình luận về “12 . Trống đồng Ngọc Lũ là một trong những chiếc trống đồng cổ hiện được lưu trữ tại bảo tàng lịch sử việt nam trống đồng nặng 86kg, cao 63 cm mặt trố”

 1. Đáp án:4899,185cm2

   

  Giải thích các bước giải:

       Bán kính một mặt của trống đồng là: 79:2=39,5(cm)

       Diện tích một mặt là: 39,5×39,5×3,14=4899,185(cm2)

   

 2. Bán kính một mặt của một chiếc trống đồng Ngọc Lũ là : 79 : 2 = 39,5 cm

  Diện tích một mặt của một chiếc trống đồng Ngọc Lũ là : 39,5 x 39,5 x 3,14 = 4899,185 cm2

  Đáp số : 4899,185 cm2

Viết một bình luận