Một người đi xe máy được quảng đường 9000m trong 15phút. Tính vận tốc của người đi xe máy độ bằng m/phút , bằng km/giờ.

By Adalyn

Một người đi xe máy được quảng đường 9000m trong 15phút. Tính vận tốc của người đi xe máy độ bằng m/phút , bằng km/giờ.

0 bình luận về “Một người đi xe máy được quảng đường 9000m trong 15phút. Tính vận tốc của người đi xe máy độ bằng m/phút , bằng km/giờ.”

 1. Đáp án;

  bài giải :                                                                                                                                                                                        Vận tốc của người đi xe máy là :                                                                                                                      9000 ÷ 15 = 600 ( m/phút )                                                                                                                                 Đổi 9000m = 9 km.                                                                                                                                       15 phút = 0,25 giờ.                                                                                                                                   Vận tốc của người đi xe máy :                                                                                                                         9 ÷ 0,25 = 36 ( km/giờ )                                                                                                                               Đáp số : 600 m/phút                                                                                                                                                    36 km/giờ

  Trả lời
 2.                        Bài giải : 

      Vận tốc của người đi xe máy là :

                    9000 ÷ 15 = 600 ( m/phút )

           Đổi 9000m = 9 km.

                  15 phút = 0,25 giờ. 

            Vận tốc của người đi xe máy :

                   9 ÷ 0,25 = 36 ( km/giờ )

                     Đáp số : 600 m/phút

                                    36 km/giờ

           Chúc em học tốt!!! Vote cho chị nha!!! Mơn trước ^_^

   

  Trả lời

Viết một bình luận