Một người đi xe máy từ A đến B vs vận tốc 35km/h. Lúc đó người đó mỗi giờ đi nhanh hơn 5km Nên thời giang về ít hơn thời gian về là 18’. Tính quãng đư

Photo of author

By Alexandra

Một người đi xe máy từ A đến B vs vận tốc 35km/h. Lúc đó người đó mỗi giờ đi nhanh hơn 5km Nên thời giang về ít hơn thời gian về là 18’. Tính quãng đường AB.

0 bình luận về “Một người đi xe máy từ A đến B vs vận tốc 35km/h. Lúc đó người đó mỗi giờ đi nhanh hơn 5km Nên thời giang về ít hơn thời gian về là 18’. Tính quãng đư”

 1. Đáp án:

   84 km

  Giải thích các bước giải:

  18 phút=\(\frac{3}{10}\) h

   Gọi quãng đường AB: \(S\) (s>0)

  Thời gian đi: \(\frac{S}{35+5}=\frac{S}{40}\)

  Thời gian về: \(\frac{S}{35}\)

  Thời gian đi ít hơn thời gian về là 18′:

  \(\frac{S}{40}+\frac{3}{10}=\frac{S}{35}\)

  \(\Leftrightarrow 35(S+12)=40S\)

  \(\Leftrightarrow 5S=420\)

  \(\Leftrightarrow S=84\) km

Viết một bình luận