Một thùng đựng sữa bằng bìa cứng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 40 cm, chiều rộng 30 cm và chiều cao 35 cm. a:Tính diện tích bìa dùng làm thùng

Photo of author

By Eloise

Một thùng đựng sữa bằng bìa cứng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 40 cm, chiều rộng 30 cm và chiều cao 35 cm.
a:Tính diện tích bìa dùng làm thùng ?
b:người ta xếp vào trong thùng các hộp sữa mỗi hộp có thể tích 250 cm khối hỏi thùng đó chứa được bao nhiêu hộp sữa?
Leave a Comment