Năm 2021, tuổi của mẹ gấp 3 lần tuổi của nam. Nam tính rằng 14 năm nữa thì tuổi của mẹ gấp 2 lần tuổi con năm thôi . Hỏi nam sinh năm nào

Photo of author

By Adalynn

Năm 2021, tuổi của mẹ gấp 3 lần tuổi của nam. Nam tính rằng 14 năm nữa thì tuổi của mẹ gấp 2 lần tuổi con năm thôi . Hỏi nam sinh năm nào
Viết một bình luận