Nêu nguyên tắc phòng trứ sâu bệnh hại? Giải thích nội dung từng nguyên tắc

Photo of author

By Adalynn

Nêu nguyên tắc phòng trứ sâu bệnh hại? Giải thích nội dung từng nguyên tắc

0 bình luận về “Nêu nguyên tắc phòng trứ sâu bệnh hại? Giải thích nội dung từng nguyên tắc”

 1.  Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại và giải thik

  -Phòng là chính:

  +khi trồng cây, phòng vệ cho cây là bậc cao nhất.

  -Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để:

  +Để lũ sâu không thể ăn hết lá nhanh chóng.

  -Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ:

  +Có cách tổng hợp phòng trừ nào thì diệt ngay nhưng phải chú ý đến môi trường.

  Hok Tốt

  @Bắp

 2. + Phòng là chính: khi trồng cây, phòng vệ cho cây là bậc cao nhất.

  + Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để: Để lũ sâu không thể ăn hết lá nhanh chóng.

  + Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ: Có cách tổng hợp phòng trừ nào thì diệt ngay nhưng phải chú ý đến môi trường.

   Vệ sinh đồng ruộng, làm đất: có tác dụng loại trừ mầm mống , phá nơi ẩn nấp của sâu bệnh nhằm làm giảm bớt sự gây hại của sâu lên cây trồng vụ sau.

  + Gieo trồng đúng thời vụ: có tác dụng để tránh thời kì sâu bệnh phát triển mạnh.

  + Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí: có tác dụng giúp cây sinh trưởng , phát triển tốt , tăng sức chống chịu sâu, bệnh cho cây.

Viết một bình luận