Nêu nội dung cải cách của cuộc Duy Tân Minh Trị

Photo of author

By Savannah

Nêu nội dung cải cách của cuộc Duy Tân Minh Trị

0 bình luận về “Nêu nội dung cải cách của cuộc Duy Tân Minh Trị”

 1. Nêu nội dung cải cách của cuộc Duy Tân Minh Trị

  – Về kinh tế:

  + Thống nhất tiền tệ

  + Xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến

  + Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn

  + Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống,… phục vụ giao thông liên lạc.

  – Về chính trị – xã hội:

  +Bãi bỏ chế độ nông nô, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm chính quyền.

  + Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kĩ thuật trong chương trình giảng dạy.

  + Cử những học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây.

  – Về quân sự:

  + Tổ chức quân đội theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh.

  + Công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú trọng.

  mong ctlhn ạ ~~
  chúc học tốt :333

   

 2. -cuộc cải cách duy tân minh trị được tiến hành trên nhiều lĩnh vực : kinh tế ,chính trị ,văn hóa ,giáo dục quân sự .

  +)kinh tế :chính phủ thi hành nhiều cải cách ,thống nhất tiền tệ,xóa bỏ sự độc quyền về ruộng đất ‘tăng cường phát triển kinh tế tư bản ở nông thôn ,xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông liên lạc.

  +)chính trị , xã hội :chế độ nông nô được bãi bỏ ,quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm quyền , thi hành chính sách giáo dục bắt buộc ,chú trọng nội dung  khoa học kĩ thuật trong giảng dạy ,cử học sinh ưu tú đi du học ở phương tây.

  +)quân sự : quân đội tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương tây ,chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh ,công nghiệp đóng tàu sản xuất vũ khí đươc chú trọng.

Viết một bình luận