Nếu tôi biết đó là lần cuối MỖi cử chỉ và lời nói của em Tôi sẽ mở rộng kí ức tâm hồn Để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi Nêu nội dung ??

Photo of author

By Athena

Nếu tôi biết đó là lần cuối
MỖi cử chỉ và lời nói của em
Tôi sẽ mở rộng kí ức tâm hồn
Để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi
Nêu nội dung ??
Leave a Comment