Nêu ý nghĩa của những cuộc chống giặc xâm lược Mông-Nguyên.

Photo of author

By Parker

Nêu ý nghĩa của những cuộc chống giặc xâm lược Mông-Nguyên.

0 bình luận về “Nêu ý nghĩa của những cuộc chống giặc xâm lược Mông-Nguyên.”

 1. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XII):

  I – Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)

  *Ý nghĩa:

  – Làm thất bại âm mưu xâm lược Đại Việt của quân Mông Cổ

  II – Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)

  III. Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287 – 1288)

  *Ý nghĩa:

  – Khích lệ tinh thần chiến đấu của quân, dân ta

  – Đập tan mộng xâm lược, kết thúc thắng lợi vẻ vang

  IV. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chông quân xâm lược Mông – Nguyên

  *Nguyên nhân thắng lợi:

  – Sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân

  – Do sự chuẩn bị của nhà Trần

  – Nhờ có tinh thần đoàn kết dân tộc tạo nên sức mạnh vô biên 

  – Nhờ có tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân ta

  – Nhờ có chiến lược, chiến thuật đúng đắn, biết sử dụng người tài

  – Nhờ có sự chỉ huy tài giỏi của Trần Quốc Tuấn, nhà chính trị tài ba của dân tộc

  *Ý nghĩa lịch sử:

  Đập tan ý chí xâm lược và tham vọng của đế chế Nguyên

  Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc

  Góp phần xây đắp thêm truyền thống chống giặc, giữ nước của dân tộc ta

  Để lại bài học lịch sử quý giá và tinh thần đoàn kết dân tộc

  Biết lấy dân làm gốc

  Ngăn chặn cuộc xâm lược Nhật Bản và đất nước ta

 2. * ý nghĩa :

  – Đập tan âm mưu xâm lược của đế chế Mông – Nguyên , bảo vệ nền độc lập dân tộc vững chắc

  – Thể hiện sức mạnh dân tộc

  – Bài học kinh nghiệm :

  + Củng cố khối đoàn kết toàn dân

  + Dựa vào dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  chúc bạn học tốt ^^

Viết một bình luận