Nhận xét nào sau đây là đúng? A: Hầu hết phi kim đều có ánh kim B: Các kim loại khi phản ứng với các phi kim (trừ oxi) đều tạo thành muối. C: Hầu

By Anna

Nhận xét nào sau đây là đúng?

A:
Hầu hết phi kim đều có ánh kim
B:
Các kim loại khi phản ứng với các phi kim (trừ oxi) đều tạo thành muối.
C:
Hầu hết phi kim đều có khả năng dẫn điện.
D:
Tất cả các phi kim đều tác dụng được với oxi.

0 bình luận về “Nhận xét nào sau đây là đúng? A: Hầu hết phi kim đều có ánh kim B: Các kim loại khi phản ứng với các phi kim (trừ oxi) đều tạo thành muối. C: Hầu”

Viết một bình luận