Tìm tất cả các số nguyên a biết: (6a +1) ( 3a -1)

By Ruby

Tìm tất cả các số nguyên a biết: (6a +1) ( 3a -1)

0 bình luận về “Tìm tất cả các số nguyên a biết: (6a +1) ( 3a -1)”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  6a+1 chia hết 3a-1 nên:

  => 6a-2+3 chia hết cho 3a-1

  => 2x(3a-1)+3 chia hết cho 3a-1

  mà 2x(3a-1) chia hết cho 3a-1

  => 3 chia hết cho 3a-1

  => 3a-1 ∈ Ư (3)= (-1; -3; 1; 3)

  => 3a ∈ (-2; 0; 2; 4)

  Mà a là số nguyên

  => a=0

  Trả lời

Viết một bình luận