nhận xét về phong trào yêu nước cuổi thế kỷ XIX

By Mary

nhận xét về phong trào yêu nước cuổi thế kỷ XIX

0 bình luận về “nhận xét về phong trào yêu nước cuổi thế kỷ XIX”

 1. – Lãnh đạo: đều xuất thân từ các văn thân, sĩ phu, quan lại yêu nước.

  – Lực lượng tham gia: đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là nông dân (có cả đồng bào dân tộc thiểu số)- Quy mô: diễn ra lẻ tẻ, mang tính địa phương, chưa phát triển thành cuộc kháng chiến toàn quốc

  – Hình thức: đấu tranh vũ trang

  – Tính chất: do hệ tư tưởng phong kiến chi phối, mang tính “Cần Vương”

  – Kết quả: Đều thất bại

  – Ý nghĩa: Đây là phong trào kháng chiến mạnh mẽ, thể hiện truyền thống yêu nước và khí phách anh hùng của dân tộc, tiêu biểu cho cuộc kháng chiến tự vệ của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX, hứa hẹn một năng lực chiến đấu dồi dào trong cuộc đương đầu với thực dân Pháp, để lại nhiều tấm gương và bài học kinh nghiệm qúy báu.

  Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nhan-xet-ve-phong-trao-vu-trang-chong-phap-cuoi-the-ki-xix-c83a14421.html#ixzz62L1guzEC

  Trả lời
 2. -Về thời gian: Phong trào Cần Vương diễn ra trong TG dài (1885-1896).

  -Về địa bàn: Phong trào diễn ra trên địa bàn rộng lớn khắp Bắc Kì và Trung Kì.

  -Về lực lượng:

  +Lãnh đạo là các văn thân, sĩ phu yêu nc.

  +Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

  -Về tính chất: Phong trào Cần Vương là phong trào yêu nc chốg Pháp bị chi phối bởi hệ tư tưởng phong kiến.

  -Về phương pháp đấu tranh: Chủ yếu nặng về khởi nghĩa vũ trang; ít chú trọg tới công tác tuyên truyền; đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị.

  -Kết quả: Cuối cùg phog trào Cần Vương bị thất bại do so sánh lực lượg giữa ta và địch chênh lệch, sai lầm trong tổ chức lãnh đạo.

  -Ý nghĩa: Phog trào Cần Vương thể hiện tinh thần yêu nc, kiên quyết đấu tranh chốg ngoại xâm của nhân dân ta: phog trào đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ dân tộc…

  Trả lời

Viết một bình luận