Nhân vật nào được mệnh danh là “Người cha của đất nước Singapore hiện đại”?

Photo of author

By Emery

Nhân vật nào được mệnh danh là “Người cha của đất nước Singapore hiện đại”?

0 bình luận về “Nhân vật nào được mệnh danh là “Người cha của đất nước Singapore hiện đại”?”

  1. Nhân vật được mệnh danh là “Người cha của đất nước Singapore hiện đại” là : Lý Quang Diệu

Viết một bình luận