Nhiệt phân hoàn toàn bng KMnO4 để thu O2 đủ đốt cháy 2,24lC2H2 đktc.Sau phản ứng thu CO2,h2o cho sản phẩm cháy qua dd Ca(OH)2 dư.Tìm số g kết tủa CaCO

By Gabriella

Nhiệt phân hoàn toàn bng KMnO4 để thu O2 đủ đốt cháy 2,24lC2H2 đktc.Sau phản ứng thu CO2,h2o cho sản phẩm cháy qua dd Ca(OH)2 dư.Tìm số g kết tủa CaCO3 tạo thành?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận