Trong 1 buổi lao động trồng cây,lớp 5A trồng hơn lớp 5B 20 cây,số cây 5B trồng được bằng số cây,còn 5D trồng ít hơn 5A là là 12 cây.Biết tổng số cây

Photo of author

By Iris

Trong 1 buổi lao động trồng cây,lớp 5A trồng hơn lớp 5B 20 cây,số cây 5B trồng được bằng số cây,còn 5D trồng ít hơn 5A là là 12 cây.Biết tổng số cây trồng được là 348 cây,tính xem mỗi lớp trồng bao nhiêu cây?

0 bình luận về “Trong 1 buổi lao động trồng cây,lớp 5A trồng hơn lớp 5B 20 cây,số cây 5B trồng được bằng số cây,còn 5D trồng ít hơn 5A là là 12 cây.Biết tổng số cây”

 1.                                  bài gải

  số cây lớp 5D trồng là

  20 – 12 = 8 ( cây )

  tổng số cây lớp 5D và 5A trồng là

  348 – ( 20 + 8 ) = 320 (cây )

  số cây lớp 5B và 5D trồng là

  320 : 2 = 160 ( cây )

                đáp số : 5A: 20cây              5B: 160 cây                       5C: 160 cây            5D: 8 cây

  cho mình ctlhn nhé cảm ơn làm cách này nhanh hơn

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số cây của lớp 5A trồng nhiều hơn lớp 5B là 20 cây mà số cây lớp 5D lại trồng ít hơn số cây của lớp 5A 12 cây nên số cây của lớp 5D trồng nhiều hơn số cây của lớp 5B là 20 – 12 = 8 (cây).

  Vậy ta có sơ đồ:

  Lớp 5A: !—————!—-20c—!

  Lớp 5B: !—————!                       Tổng số cây của 4 lớp = 348 (cây)

  Lớp 5C: !—————!

  Lớp 5D: !—————!-8c-!

  Theo sơ đố ta có:

  Số cây của lớp 5B cũng chính là số cây của lớp 5C và bằng:

  348 – (20 + 8) : 4 = 80 (cây).

  Số cây của lớp 5A là:

  80 + 20 = 100 (cây).

  Số cây của lớp 5D là:

  80 + 8 = 88 (cây).

  Đáp số: Lớp 5A: 100 cây; lớp 5B = lớp 5C = 80 cây; lớp 5D: 88 cây.

Viết một bình luận