phân số 3/4 viết dưới dạng số thập phân là bao nhiêu help!!!!!!!!!

Photo of author

By Vivian

phân số 3/4 viết dưới dạng số thập phân là bao nhiêu
help!!!!!!!!!

0 bình luận về “phân số 3/4 viết dưới dạng số thập phân là bao nhiêu help!!!!!!!!!”

  1. Đáp án:

     0,75

    Giải thích các bước giải:

    Phân số 3/4 viết dưới dạng số thập phân là 0,75

Viết một bình luận