phân số 3/4 viết dưới dạng số thập phân là bao nhiêu help!!!!!!!!!

By Vivian

phân số 3/4 viết dưới dạng số thập phân là bao nhiêu
help!!!!!!!!!
Viết một bình luận