Phương trình (x^2 – 1)(2x – 1) = 0 có số nghiệm là : a) 1 ; b) 2 ; c) 3 ; d) 0 mng giúp e câu n vs

Photo of author

By Maria

Phương trình (x^2 – 1)(2x – 1) = 0 có số nghiệm là :
a) 1 ; b) 2 ; c) 3 ; d) 0
mng giúp e câu n vs ạ! e cảm ơn

0 bình luận về “Phương trình (x^2 – 1)(2x – 1) = 0 có số nghiệm là : a) 1 ; b) 2 ; c) 3 ; d) 0 mng giúp e câu n vs”

 1. Đáp án: c) 3

  Giải thích:

          (x^2 – 1)(2x – 1) = 0

  <=> (x-1)(x+1)(2x-1) =0

           x-1=0 => x=1                     

  <=> x+1=0  => x=-1         

          2x-1 =0 => x=1/2

  Vậy phương trình có 3 nghiệm S= { 1;-1;1/2}

Viết một bình luận