đặc điểm gì của quả và hạt cách ly với cách phát tán

Question

đặc điểm gì của quả và hạt cách ly với cách phát tán

in progress 0
Harper 1 năm 2021-10-06T14:45:13+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:46:22+00:00

  Đáp án:

  đặc điểm gì của quả và hạt cách ly với cách phát tán

  nó có bộ lông tứ để bay xa hơn , có mùi hương hấp dẫn thú đến chamh vào nhuywj hao phát tán , nó tự phát tán

  Giải thích các bước giải:

   ngoài ra con người còn có thể phát tán = nhiều cách

  .

  0
  2021-10-06T14:47:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   + nhỏ, nhẹ, có túng lông 

  + có gai móc

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )