phân tích thành nhân tử 3$x^{2}$ + 2x -5

Question

phân tích thành nhân tử
3$x^{2}$ + 2x -5

in progress 0
Delilah 2 tuần 2021-07-08T17:53:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:54:06+00:00

  `3x^2+2x-5`

  `=(3x^2-3x)+(5x-5)`

  `=3x(x-1)+5(x-1)`

  `=(3x+5)(x-1)`

  0
  2021-07-08T17:54:20+00:00

  Đáp án:

  ` 3x^2+ 2x – 5 `

  ` = ( 3x^2 – 3x ) + ( 5x – 5 ) `

  ` = 3x( x – 1 ) + 5( x – 1 ) `

  ` = ( 3x + 5 )( x – 1 ) `

  @quynhchik852

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )