So sánh động mạch và tĩnh mạch về cấu tạo và chức năng

Photo of author

By Josephine

So sánh động mạch và tĩnh mạch về cấu tạo và chức năng

0 bình luận về “So sánh động mạch và tĩnh mạch về cấu tạo và chức năng”

 1. Đáp án:

  * Động mạch: 

  – Thành gồm 3 lớp:

  + Mô liên kết.

  + Mô cơ trơn

  + Mô biểu bì.

  -> Dày.

  – Lòng trong: Hẹp.

  – Đặc điểm khác: Có sử phân nhánh thiều thành nhiều động mạch nhỏ.

  * Tĩnh mạch: 

  – Thành mạch gồm 3 lớp:

  + Mô liên kết.

  + Mô cơ trơn.

  + Mô biểu bì.

  -> Mỏng.

  – Lòng trong: Rộng.

  – Đặc điểm khác: Có van tĩnh mạch ở các tĩnh mạch phần dưới cơ thể.

  @quynhchik852

   

Viết một bình luận