Phát biểu nào sau đây không đúng về nhôm? A: Nhôm là kim loại nặng B: Nhôm là kim loại dẫn điện, dẫn nhiệt tốt C: Nhôm tác dụng được với dung dịch

Question

Phát biểu nào sau đây không đúng về nhôm?
A:
Nhôm là kim loại nặng
B:
Nhôm là kim loại dẫn điện, dẫn nhiệt tốt
C:
Nhôm tác dụng được với dung dịch NaOH
D:
Được dùng làm dây dẫn điện, vỏ máy bay

in progress 0
Delilah 1 ngày 2021-12-08T01:39:22+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-08T01:40:35+00:00

  Đáp án: A ạ

   

  0
  2021-12-08T01:41:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   A. Nhôm là kim loại nặng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )