Chính xác nha mn Điều kiện để axit + muối ? Al2(SO4)3 có tác dụng với Ba(NO3)2 không? (nếu có thì viết PTHH)

Photo of author

By Athena

Chính xác nha mn
Điều kiện để axit + muối ?
Al2(SO4)3 có tác dụng với Ba(NO3)2 không? (nếu có thì viết PTHH)
Leave a Comment