So với truyện cổ tích ” Vợ chàng Trương” thì ” Người con gái Nam Xương” có thêm nhân vật người mẹ. Điều đó có ý nghĩa gì?

Photo of author

By Kinsley

So với truyện cổ tích ” Vợ chàng Trương” thì ” Người con gái Nam Xương” có thêm nhân vật người mẹ. Điều đó có ý nghĩa gì?
Leave a Comment