Thế nào là lãnh địa phong kiến? EEm hãy nêu những đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa–giúp mình trả lời ngắn gọn với ạ

Photo of author

By Ruby

Thế nào là lãnh địa phong kiến? EEm hãy nêu những đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa……..giúp mình trả lời ngắn gọn với ạ

0 bình luận về “Thế nào là lãnh địa phong kiến? EEm hãy nêu những đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa–giúp mình trả lời ngắn gọn với ạ”

 1. Lãnh địa phong kiến là:

  + Những vùng đất đai rộng lớn mà các quý tộc chiếm đoạt được, họ biến thành khu đất riêng của mình.

  + Mỗi lãnh chúa phong kiến đều có một lãnh địa riêng của mình.

  + Lãnh địa là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở châu Âu.

  – Đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa: là cơ sở kinh tế đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc, không có sự trao đổi buôn bán với bên ngoài.

 2. Lãnh địa phong kiến là: Là vùng đất đai rộng lớn mà các Lãnh chúa chiếm làm của riêng, như một vương quốc nhỏ.

  Đặc điểm: Lãnh địa phong kiến là đơn vị kinh tế, chính trị độc lập, mang tính tự cung tự cấp, đóng kín của lãnh chúa.

  Về đời sống : lãnh chúa có nhiều quyền như vua , sống đầy đủ xa hoa ; nông nô phụ thuộc , khổ cực, đói nghèo.

  Về kinh tế : tự sản xuất, tự cấp, tự túc , tự tiêu thụ , chỉ mua muối và sắt, không trao đổi buôn bán

Viết một bình luận