Thế nào là lãnh địa phong kiến? EEm hãy nêu những đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa–giúp mình trả lời ngắn gọn với ạ

Photo of author

By Ruby

Thế nào là lãnh địa phong kiến? EEm hãy nêu những đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa……..giúp mình trả lời ngắn gọn với ạ
Leave a Comment