thực hiện phép chia (64a^2b^2 – 49 m^4n^2) : (8ab+ 7m^2n) mọi người giúp mình với. Ai nhanh em sẽ vote 5 sao ạ

Photo of author

By Ximena

thực hiện phép chia
(64a^2b^2 – 49 m^4n^2) : (8ab+ 7m^2n)
mọi người giúp mình với. Ai nhanh em sẽ vote 5 sao ạ

0 bình luận về “thực hiện phép chia (64a^2b^2 – 49 m^4n^2) : (8ab+ 7m^2n) mọi người giúp mình với. Ai nhanh em sẽ vote 5 sao ạ”

 1. Đáp án:

  (64a^2b^2 – 49 m^4n^2) : (8ab+ 7m^2n)

  = 8b[(8ab)²-(7m²n)²]:(8ab+7m²n)

  =(8ab-7m²n)(8ab+7m²n):(8ab+7m²n)

  =8ab-7m²n

  5 sao+ hay nhất+ cảm ơn

Viết một bình luận