Tìm GTLN của hàm số y=x(1-x)^3 với x thuộc[0,1] Mong mọi người giúp ạ. E cảm ơn

Photo of author

By Skylar

Tìm GTLN của hàm số y=x(1-x)^3 với x thuộc[0,1]
Mong mọi người giúp ạ. E cảm ơn

0 bình luận về “Tìm GTLN của hàm số y=x(1-x)^3 với x thuộc[0,1] Mong mọi người giúp ạ. E cảm ơn”

 1. Đáp án: $GTLN\left(y\right)=\dfrac1{4^4}$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :
  $y=x\left(1-x\right)^3$

  $\to y=x\left(1-x\right)\left(1-x\right)\left(1-x\right)$

  $\to y=x\left(\dfrac{1-x}{3}\right)\left(\dfrac{1-x}{3}\right)\left(\dfrac{1-x}{3}\right)$

  $\to y\le \left(\dfrac{x+\left(\dfrac{1-x}{3}\right)+\left(\dfrac{1-x}{3}\right)+\left(\dfrac{1-x}{3}\right)}{4}\right)^4$

  $\to y\le \left(\dfrac{x+\left(\dfrac{1-x}{3}\right)+\left(\dfrac{1-x}{3}\right)+\left(\dfrac{1-x}{3}\right)}{4}\right)^4$

  $\to y\le\dfrac{1}{4^4}$

  Dấu = xảy ra khi $x=\dfrac{1-x}{3}\to x=\dfrac14$

Viết một bình luận