Tìm GTLN của hàm số y=x(1-x)^3 với x thuộc[0,1] Mong mọi người giúp ạ. E cảm ơn

Photo of author

By Skylar

Tìm GTLN của hàm số y=x(1-x)^3 với x thuộc[0,1]
Mong mọi người giúp ạ. E cảm ơn
Leave a Comment