tìm tất cả các số nguyên x để số 13 chia hết cho x-2?

By Valentina

tìm tất cả các số nguyên x để số 13 chia hết cho x-2?

0 bình luận về “tìm tất cả các số nguyên x để số 13 chia hết cho x-2?”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $13$ $\vdots$ $x-2$

  $⇒x-2∈Ư(13)$

  Ta có: $Ư(13)=${$13;1;-1;-13$}

  Mà $x-2∈Ư(13)$

  $⇒x-2∈${$13;1;-1;-13$}

  $⇒x∈${$15;3;1;-11$}

  Trả lời
 2. $\text{ để số 13 chia hết cho x-2 }$

  $\text{=> x-2 là ước của 13}$

  $\text{=> x-2 ∈ {-1; 1; 13; -13}}$

  $\text{<=> x ∈ {1; 3; 15; -11}}$

  Trả lời

Viết một bình luận