Từ B lúc 8 h 1 người đi về C chuyển động thẳng đều với V= 60 km/ h a) viết phương trình chuyển động và xác định vị trí lúc 10 h.

Photo of author

By Delilah

Từ B lúc 8 h 1 người đi về C chuyển động thẳng đều với V= 60 km/ h a) viết phương trình chuyển động và xác định vị trí lúc 10 h. B) bk BC = 270 km dùng pt toạ độ xác định thời điểm người ấy đến C

0 bình luận về “Từ B lúc 8 h 1 người đi về C chuyển động thẳng đều với V= 60 km/ h a) viết phương trình chuyển động và xác định vị trí lúc 10 h.”

 1. Đáp án:

  Chon Ox chùng BC mốc thời gian là lúc xe chuyển động chiều dương là chiều chuyển động

  Phương trình chuyển động

  X=x0+60.t=60.t

  Vị trí của người này lúc 10h cách mốc một khoảng là X=60.(10-8)=120(km)

  Thời gian người đó đến C là

  X=60.t=270

  =>t=4,5h

  Thời điểm người này đến C là 8h+4,5=12h30p

  Giải thích các bước giải:

Viết một bình luận