Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài là 5 dm, chiều rộng 4 dm và chiều dài 3 dm.

Photo of author

By Alice

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài là 5 dm, chiều rộng 4 dm và chiều dài 3 dm.
Leave a Comment