Tổng của một số tự nhiên với một số thập phân là 148,752. Khi cộng hai số này, một học sinh đã quên dấu phẩy ở số thập phân và đặt tính cộng thẳng cột

By Allison

Tổng của một số tự nhiên với một số thập phân là 148,752. Khi cộng hai số này, một
học sinh đã quên dấu phẩy ở số thập phân và đặt tính cộng thẳng cột như số tự nhiên nên được kết
quả sai là 3897. Tìm số tự nhiên và số thập phân.
< Trả lời nhanh và đúng nhất mk vote 5* và chọn câu trả lời đúng nhất >

0 bình luận về “Tổng của một số tự nhiên với một số thập phân là 148,752. Khi cộng hai số này, một học sinh đã quên dấu phẩy ở số thập phân và đặt tính cộng thẳng cột”

 1. Cho mk ctlhn nhé ! <3

  Tổng sai hơn tổng đúng là :

  3897- 148,752 = 3748,248

  Vì tổng một số thập phân có 3 chữ số sau dấu phẩy nên tổng số thập phân có 3 chữ số sau dấu phẩy 

  Nếu quên dấu ở số thập phân thì được số mới gấp 1000 lần số ban đầu 

  Vậy tổng sẽ tăng thêm : 1000-1 = 999 lần số thập phân , tương ứng là 3748,248

  Số thập phân là :

  3748,248 ÷ 999 = 3,752

  Số tự nhiên là : 

  148,752 – 3,752 = 145

  Vậy số tụ nhiên là 145 , số thập phân là 3,752 

  CHO mk ctlhn nha ! <3 ????????????

   

  Trả lời

Viết một bình luận