tổng số tuổi của bố,mẹ ,con là 79 tuổi.Biết trung bình cộng số tuổi của bố và mẹ là 35 tuổi.Tìm tuổi của con

By Alexandra

tổng số tuổi của bố,mẹ ,con là 79 tuổi.Biết trung bình cộng số tuổi của bố và mẹ là 35 tuổi.Tìm tuổi của con

0 bình luận về “tổng số tuổi của bố,mẹ ,con là 79 tuổi.Biết trung bình cộng số tuổi của bố và mẹ là 35 tuổi.Tìm tuổi của con”

 1. Đáp án: 9 tuổi

   

  Giải thích các bước giải: Bài giải:

  Trung bình cộng của bố và mẹ = ( a + b) : 2

  Tổng số tuổi của bố và mẹ là:

  35 x 2 = 70 (tuổi)

  Vậy tuổi của con là:

  79 – 70 = 9 tuổi

  Đáp số : 9 tuổi

   

  Trả lời

Viết một bình luận