Trộn A vs h2 thu đc hỗn hợp khí B đốt 4,48l B tạo ra 13,2g co2 Mặt khác 4,48g hỗn hợp B làm mất màu 32g br2 Tìm công thức phân tử của A

Photo of author

By Alaia

Trộn A vs h2 thu đc hỗn hợp khí B đốt 4,48l B tạo ra 13,2g co2
Mặt khác 4,48g hỗn hợp B làm mất màu 32g br2
Tìm công thức phân tử của A

0 bình luận về “Trộn A vs h2 thu đc hỗn hợp khí B đốt 4,48l B tạo ra 13,2g co2 Mặt khác 4,48g hỗn hợp B làm mất màu 32g br2 Tìm công thức phân tử của A”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1. Câu này chia trường hợp thì phải, ko biết đúng ko nữa
  nCO2= 13,2: 44= 0,3 mol; nBr2= 32: 180= 0,2 mol
  TH1: giả sử A là anken có CTTQ: CnH2n
  CnH2n+ Br2= > CnH2nBr2
  = > n anken= nBr2= 0,2 mol
  = > n= nCO2: n anken= 0,3: 0,2= 1,5= > loại
  = > A là ankin
  CnH2n-2+ 2Br2= > CnH2n-2Br4
  = > n ankin= 1/2n Br2= 0,1 mol
  = > n= nCO2: n ankin= 0,3: 0,1= 3
  = > C3H4
  các bạn coi tớ sai chỗ nào thì nói tớ sửa nha

Viết một bình luận