trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(1;1), B(2;-1), C(3;3).Tọa độ điểm E để tứ giác ABCE là hình bình hành

Photo of author

By Eliza

trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(1;1), B(2;-1), C(3;3).Tọa độ điểm E để tứ giác ABCE là hình bình hành

0 bình luận về “trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(1;1), B(2;-1), C(3;3).Tọa độ điểm E để tứ giác ABCE là hình bình hành”

  1. Đáp án:

    E(4;1)

    Giải thích các bước giải: phương trình đt qua A(1;1) và B(2;1) là

    2= a+ b và -1 = 2a +b suy ra a=-2 và b= 3

    pt: y= -2x+3 .đt y=-2x +3 song song v ới (d) :y = ax+b đi qua C(3;3) nên suy ra a= -2,b#3 ta có : 3= 3a +b Nên a= -2 , b= 9 y=-2x +9 điểm A và E có cùng y=1 nên x= 4

Viết một bình luận