Tư hữu xuất hiện đã dẫn đến sự thay đổi trong xh nguyên thủy ntn?

Photo of author

By Adalynn

Tư hữu xuất hiện đã dẫn đến sự thay đổi trong xh nguyên thủy ntn?

0 bình luận về “Tư hữu xuất hiện đã dẫn đến sự thay đổi trong xh nguyên thủy ntn?”

 1. – Quan hệ cộng đồng bị phá vỡ.

  – Quan hệ gia đình cũng thay đổi theo, gia đình phụ hệ thay thế gia đình mẫu hệ.

  – Khi lao động của các gia đình khác nhau đã thúc đẩy thêm sự phân biệt giàu – nghèo.

  – Xã hội thị tộc, bộ lạc bị phá vỡ, con người đứng trước ngưỡng cửa của thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên – xã hội cổ đại.

 2. Tư hữu xuất hiện dẫn tới sự thay đổi lớn trong xã hội nguyên thủy:

  – Quan hệ cộng đồng bị phá vỡ.

  – Quan hệ gia đình cũng thay đổi theo, gia đình phụ hệ thay thế gia đình mẫu hệ.

  – Khi lao động của các gia đình khác nhau đã thúc đẩy thêm sự phân biệt giàu – nghèo.

  – Xã hội thị tộc, bộ lạc bị phá vỡ, con người đứng trước ngưỡng cửa của thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên – xã hội cổ đại.

Viết một bình luận