Viết lại một bài ca dao theo chủ đề những câu hát thân thân mà em đã học, phân tích ngắn gọn cái hay của bài ca dao đó.

Photo of author

By Elliana

Viết lại một bài ca dao theo chủ đề những câu hát thân thân mà em đã học, phân tích ngắn gọn cái hay của bài ca dao đó.

0 bình luận về “Viết lại một bài ca dao theo chủ đề những câu hát thân thân mà em đã học, phân tích ngắn gọn cái hay của bài ca dao đó.”

 1.  Thương thay thân phận con tằm

  Kiếm ăn đc mấy phải nằm nhả tơ

   Thương thay lũ kiến li ti,

  kím ăn đc mấy pải đi tìm mồi

   thương thay hạc lánh đường mây,

  chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi.

   thương thay con cuốc giữa trời,

  dầu kêu ra máu có người nào nghe

     cái hay:con tằm ăn lá dâu,nhả tơ. ý nói biểu trưng cho người lao động cực nhọc bị bóc lột.

Viết một bình luận