giúp mih vs…Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, biên độ 4 cm có tốc độ 12 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox,

giúp mih vs…Một sóng hình sin truyền theo phương Ox ...

Read more

Mọi người giải chi tiết hộ tớ với ạ!!! Mai tớ kiểm tra r ,giải theo kiến thức lớp 10 ạ Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất ở độ c

Mọi người giải chi tiết hộ tớ với ạ!!! Mai ...

Read more

khi đĩa quay đều, một điểm trên vành đĩa chuyển động với vận tốc 3 (m/s), một điểm nằm gần trục quay hơn một đoạn 10(cm) có vận tốc 2(m/s). Xác định t

khi đĩa quay đều, một điểm trên vành đĩa chuyển ...

Read more

Nếu ví dụ về tác dụng của 2 lực cần bằng lên một vật đang chuyển động

Nếu ví dụ về tác dụng của 2 lực cần ...

Read more

Một chiếc xe đạp chuyên động đều trên một đường tròn bán kính 100m.xe chạy một vòng hết 2phut .xác định gia tốc hướng tâm của xe.

Một chiếc xe đạp chuyên động đều trên một đường ...

Read more

Một đĩa tròn quay đều mỗi vòng hết 0,2 giây.Tốc độ góc của một điểm trên vành đĩa là.

Một đĩa tròn quay đều mỗi vòng hết 0,2 giây.Tốc ...

Read more

Hai vật cùng chuyển động trên một đường thẳng. Vật thứ nhất đi từ A đến B trong 8 giây.Vật thứ hai cũng xuất phát từ A cùng lúc với vật thứ nhất như

Hai vật cùng chuyển động trên một đường thẳng. Vật ...

Read more

Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 72km/h.Tính vận tốc góc và gia tốc hướng tâm tại một điểm trên vành bánh xe,biết bán kính xe là 25cm

Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận ...

Read more

Trả lời: bát được làm bằng gì ? bàn ghế được làm bằng gì ? cốc được làm bằng gì ? thân mía chứa g

Trả lời: bát được làm bằng gì ? bàn ghế ...

Read more

Từ B lúc 8 h 1 người đi về C chuyển động thẳng đều với V= 60 km/ h a) viết phương trình chuyển động và xác định vị trí lúc 10 h.

Từ B lúc 8 h 1 người đi về C ...

Read more