Công suất là gì? thế nào là công của dòng điện trong một đoạn mạch?

Công suất là gì? thế nào là công của dòng ...

Read more

xe thứ 1 xuất phát từ C về D trên một đường thẳng ,chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2m/s và với vận tốc đầu bằng 0. cùng lúc đó xe 2 xuất phát từ

xe thứ 1 xuất phát từ C về D trên ...

Read more

Hai xe mo to cung khoi hanh tu a sau 2h deu den b xe1 ik het nua quang duong dau voi van toc 30km/h nua quang duong sau voi van to 45km/h xe 2 di cả q

Hai xe mo to cung khoi hanh tu a sau ...

Read more

Cho mạch điện gồm hai điện trở nối tiếp mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U=9V, R1= 1,5 ôm. Biết hiệu điện thế hai đầu R2 là U2=6V. Nhiệt lượng tỏa

Cho mạch điện gồm hai điện trở nối tiếp mắc ...

Read more

Một người chèo thuyền qua sông với vận tốc 5,4 km/h theo hướng vuông góc với bờ sông. Do sông chảy nên thuyền đã bị đưa xuôi theo dòng chảy xuống phía

Một người chèo thuyền qua sông với vận tốc 5,4 ...

Read more

Hai đầu máy xe lửa cùng chạy trên đoạn đường sắt thẳng với vận tốc 42km/h và 58km/h. Độ lớn vận tốc tương đối của đầu máy thứ nhất so với đầu máy thứ

Hai đầu máy xe lửa cùng chạy trên đoạn đường ...

Read more

Hai bến sông A và B cách nhau 18km. Tính khoảng thời gian t để một ca nô xuôi dòng nước từ A đến B rồi lại ngay lập tức chạy ngược dòng trở về A. Cho

Hai bến sông A và B cách nhau 18km. Tính ...

Read more

thả vật rơi tự do đồng thời từ hai độ cao h1 khác h2. Biết rằng thời gian chạm đất của vật thứ nhất bằng 2 lần của vật thứ hai. Tỉ số h1 : h2 là : A.2

thả vật rơi tự do đồng thời từ hai độ ...

Read more

vật rơi tự do trong giây cuối được 40 m. Tính thời gian vật rơi và độ cao nơi thả vật biết g= 10 m/s2 tính t và h

vật rơi tự do trong giây cuối được 40 m. ...

Read more

Tại hai điểm A và B cách nhau 260 m cùng lúc Hai xe xuất phát từ A chuyển động nhanh dần đều đi theo chiều từ A đến B với vận tốc ban đầu là 2 m trên

Tại hai điểm A và B cách nhau 260 m ...

Read more