so sánh bộ máy nhà nước thời lý và thời tiền lê

Photo of author

By Delilah

so sánh bộ máy nhà nước thời lý và thời tiền lê

0 bình luận về “so sánh bộ máy nhà nước thời lý và thời tiền lê”

 1. * Nhà Tiền Lê :

  +) Trung ương : -Vua đứng đầu : Nắm giữ mọi quyền hành về quân sự và dân sự . – Giúp vua việc nước có Thái sư , Đại sư : quan đầu triều và nhà sư có tiếng – Quan văn , võ

  +) Địa phương : – Được chia ra làm 10 lộ – Dưới lộ có phủ và châu

  * Nhà Lý : +) Trung ương : – Vua đứng đầu : nắm giữ mọi quyền hành , đi theo chế độ cha truyền con nối – (Khác với nhà Tiền Lê, nhà Lý ko có Thái sư và Đại sư nằm trong bộ máy trung ương) Dưới vua là quan văn , võ :giúp việc cho vua . Đều do vua cử người thân cận đảm nhiệm .

  +) Địa phương : – Được chia thành 24 lộ, tri phủ và tri châu đứng đầu : Giao cho con cháu nhà vua hoặc đại thần cai quản . – (Khác với nhà Tiền Lê) Dưới lộ , phủ (châu) là huyện , hương , xã .

 2. Nhà Tiền Lê

  Chính quyền trung ương đứng đầu là vua, dưới vua có ba ban: ban văn, ban võ, tăng ban.

  Nhà Lý

  Chính quyền trung ương đứng đầu là vua, dưới vua là 6 bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công) và các cơ quan chuyên môn giúp việc

Viết một bình luận