Trong một phép trừ, biết số bị trừ hơn hiệu là 40. Số trừ trong phép trừ đó là?

Trong một phép trừ, biết số bị trừ hơn hiệu ...

Read more

Cho A(2;4) B(-3;1) và C(3;-1) a) D? Để tứ giác ABCD là hình bình hành b) E? Biết B là trọng tâm tam giác ACE c) tìm độ dài trung tuyến CM

Cho A(2;4) B(-3;1) và C(3;-1) a) D? Để tứ giác ...

Read more

Tính DT xung quanh và DT toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m8dm, chiều rộng 1,2m, chiều cao 15dm

Tính DT xung quanh và DT toàn phần của hình ...

Read more

-3/15+3/10 9(-1/3 mủ 3 +1/6 .cân bật hai 4 giúp mình với ạ

-3/15+3/10 9(-1/3 mủ 3 +1/6 .cân bật hai 4 giúp ...

Read more

3/4 × 12 = …………………(giải thích ) .Mọi người giúp mik nhé

3/4 × 12 = …………………(giải thích ) .Mọi người giúp ...

Read more

Cho A = 1+3 +3^2 +3^3 + … + 3^32 Chứng A chi hết cho 13

Cho A = 1+3 +3^2 +3^3 + … + 3^32 ...

Read more

Cho hình thang ABCD có đáy bé bằng 8cm và bằng 4/5 đáy lớn CD chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy A, tính diện tích hình tháng ABCD B) nối BD,

Cho hình thang ABCD có đáy bé bằng 8cm và ...

Read more

Câu 1 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2,6m, chiều rộng bằng 60% chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó. Câu 2 : a) Tính thuận

Câu 1 : Một mảnh đất hình chữ nhật có ...

Read more

nhà em nuôi 9 con ngan,số ngan ít hơn số con gà 27 con.Hỏi nhà em nuôi số con gà gấp mấy lần số con ngan giải giúp mik

nhà em nuôi 9 con ngan,số ngan ít hơn số ...

Read more

cho hình bình hành ABCD . cm vecto AB + vevto AC + vecto AD = 2vecto AC

cho hình bình hành ABCD . cm vecto AB + ...

Read more