làm cách nào đổi Wh sang kWh mọi người chỉ cụ thể giúp mình với VD 400Wh = 0,4kWh làm sao ra được vậy ạ ???

làm cách nào đổi Wh sang kWh mọi người chỉ ...

Read more

Đề bài Hai bóng đèn có cường độ dòng điện định mức I 1 = 0 , 6 A , I 2 = 0 , 4 A , hiệu điện thế định mức U 1 = U 2 = 4 , 5 V . Mắc hai bóng đèn cù

Đề bài Hai bóng đèn có cường độ dòng điện ...

Read more

Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng : ( đơn vị tính là mét và giây ) , với rad/s ; a=b=20m. a . Tìm phương trình quỹ đạo chuyển độn

Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng ...

Read more

1 sóng cơ lan truyền dọc theo 1 đường thẳng có pt sóng tại nguồn O: u0=Asin(2pit/T).1 chất điểm M cách nguồn O = 1/3 bước sóng ở thời điểm t=T/2 có li

1 sóng cơ lan truyền dọc theo 1 đường thẳng ...

Read more

Có 3 xe xuất phát từ A đi tới B trên cùng một đường thẳng. Xe 2 xuất phát muộn hơn xe 1 là 2h và xuất phát sớm hơn xe 3 là 30 phút. Sau một thời gian

Có 3 xe xuất phát từ A đi tới B ...

Read more

Lúc 6h sáng ,xe thứ nhất khởi hành từ A về B với vận tốc không đổi là 36km/h.cùng lúc đó,xe thứ hai đi từ B về A với vận tốc không đổi là 12km/h,bi

Lúc 6h sáng ,xe thứ nhất khởi hành từ A ...

Read more

Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông.sau 1h đi được 10km.Tính vận tốc của thuyền so với nước? Biết vận tốc của đồng nước là 2km/h.

Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông.sau 1h đi ...

Read more

Giúp em giải bài này với ạ X =10t+0.1t^2 (m/s) a) Tìm vận tốc của vật sau 20 giây và quãng đường đi trong thời gian đó b) Tìm thời gian để vận tốc vật

Giúp em giải bài này với ạ X =10t+0.1t^2 (m/s) ...

Read more

cho mạch điện gồm hai điện trở nối tiếp mắc vào nguồn có hiệu điện thế U=9V, R1=1,5 ôm. Biết hiệu điên thế hai đầu R2 là U2=6V. Nhiệt lượng tỏa ra trê

cho mạch điện gồm hai điện trở nối tiếp mắc ...

Read more

Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng có cường độ 60 μA. Số electron đến đập vào màn hình của ti vi trong mỗi giây là: A. 3,75.10

Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti ...

Read more