Question
1 tế bào nguyên phân liên tiếp 1 số lần cần môi trường cung cấp nhiên liệu tương đương 70 NST. Tất cả các tế bào con được tạo ra tiến hành giảm phân cần môi trường cung cấp so ...
in progress 0
8 phút 2 Answers 2 views

Question
Câu 1: Giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông sản, thực phẩm phổ biến hiện nay. Câu 2: Ứng dụng việc sử dụng nguồn ánh sáng nhân tạo ở cây trồng nhằm nâng cao năng ...
in progress 0
22 phút 1 Answers 0 views